Podsumowanie ostatnich kilku miesięcy pracy dolnośląskich policjantów

Powrót
Generuj PDF
Drukuj

Wczoraj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się narada służbowa mająca m.in. na celu podsumowanie działań realizowanych przez policjantów na terenie Dolnego Śląska. Wzięli w niej udział przedstawiciele ścisłego kierownictwa z komendy wojewódzkiej, miejskich oraz powiatowych, na czele z Szefem dolnośląskich policjantów nadinsp. Dariuszem Wesołowskim. Komendanci wojewódzcy nadzorujący pion logistyki, kryminalny i prewencji, omówili efekty pracy funkcjonariuszy, a także zakończone i zaplanowane inwestycje. Przedstawione zostały także założenia do realizacji w najbliższym czasie...

213 401 interwencji, 11 254 zatrzymanych sprawców różnego rodzaju przestępstw na gorącym uczynku, w tym 3 688 wyeliminowanych z ruchu nietrzeźwych kierowców i 9 447 zatrzymanych osób poszukiwanych, to tylko niektóre z czynności jakie od początku 2023 roku realizowali dolnośląscy policjanci.

Wczoraj w trakcie służbowej narady zorganizowanej w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące działań służby prewencji, pionu kryminalnego oraz logistyki, a także zwrócono uwagę na wiele obszarów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

Spotkaniu przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, który rozpoczął naradę i podsumowanie ostatnich miesięcy pracy funkcjonariuszy na Dolnym Śląsku.

Następnie głos zabrali jego zastępcy: inspektor Robert Frąckowiak nadzorujący pion logistyki, inspektor Mariusz Bużdygan nadzorującypion kryminalny oraz inspektor Norbert Kurenda nadzorujący pion prewencji.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Robert Frąckowiak przedstawił uczestnikom m.in. różnego rodzaju inwestycje realizowane w ostatnich miesiącach oraz te, które zostałyzaplanowane w najbliższym czasie, a także szeroki zakres działań logistycznych.

Następnie inspektor Mariusz Bużdygan omówił ostatnie realizacje policjantów z pionu kryminalnego, zwracając szczególną uwagę na te wymagające wcześniejszych wieloaspektowych działań, a kończące się zatrzymaniami sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. W swoim wystąpieniem nakreślił także kierunki pracy dla służ kryminalnych garnizonu, na najbliższych kilka miesięcy.

Tematykę działań prewencyjnych zreferował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego inspektor Norbert Kurenda, skupiając się na efektywności pracy policjantów pionu prewencji, która przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo. Zwrócił uwagę, jak wiele pracy w codzienną służbę wkładają policjanci podejmujący każdego dnia od 1000 do blisko 1400 różnych interwencji.

W trakcie narady głos zabrała też Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu podinsp. Ewa Tuszyńska oraz Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP we Wrocławiu mł. insp. Paweł Noculak, a także Ekspert ds. Analiz kryminalnych podinsp. Iwona Łabaziewicz.

Nie mogło także zabraknąć podziękowań za dotychczasową pracę oraz wzorowe wykonywanie zadań służbowych, niejednokrotnie z narażeniem życia, które to przekazał nadinspektor Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi zastępcami oraz omówienia założeń do realizacji w najbliższym czasie, aby w województwie dolnośląskim każdy mógł czuć się bezpiecznie.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.
  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.
  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.
  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.
  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.
  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.
  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.
  • Na zdjęciu uczestnicy odprawy służbowej.