Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Data publikacji 27.05.2023
Powrót
Generuj PDF
Drukuj

Dziś, 27 maja br. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W obchodach wziął udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki. Pracowników i funkcjonariuszy Policji reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Punktualnie o godz. 9.00 przed Amfiteatrem w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim uroczystym apelem rozpoczęły się Centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa z udziałem wiceministra SWiA Bartosza Grodeckiego, wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczka. Pracowników i funkcjonariuszy Policji reprezentował gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji. 

Podczas uroczystości wiceminister Bartosz Grodecki odczytał list ministra Mariusza Kamińskiego. 

- Wasza codzienna służba to nieustanna troska o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej obywateli. Z niezwykłym oddaniem i profesjonalizmem realizujecie zadania poza granicami naszej Ojczyzny, wypełniając tym samym rotę złożonej przysięgi – podkreślił w liście szef MSWiA.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się też bezpośrednio do funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. 

- W sposób szczególny pragnę podziękować odznaczonym dzisiaj Funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Polacy doceniają Wasz wkład w budowanie kompleksowego systemu bezpieczeńst. Jesteście prawdziwymi bohaterami naszych czasów, dzięki którym Polska jest postrzegana przez naszych międzynarodowych partnerów, jako pewny i odpowiedzialny sojusznik - dodał minister.

Minister Mariusz Kamiński przyznał 14 funkcjonariuszom służb podległych MSWiA odznaki honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Weterani służyli na misjach w Kosowie, Iraku, Afganistanie, Libii, Pakistanie, na Ukrainie i na Haiti.

Podczas sobotnich uroczystości wiceminister Bartosz Grodecki wręczył odznaki 9 weteranom, w tym 5 funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, 3 funkcjonariuszom Policji i 1 funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. Odznaką Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” na obszarze Kosowa odznaczono trzech funkcjonariuszy Policji: nadkom. Krzysztofa Kawę – specjalistę Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, nadkom. Wojciecha Kur – dowódcę kompanii Szkoły Policji w Pile oraz asp. szt. Bogusława Szymkiewicza – dyżurnego Zespołu Organizacji Służby Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

Odznaczeni policjanci:

 • nadkomisarz Krzysztof Kawa – specjalista Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, weteran.

- pięciokrotnie pełnił służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie realizując zadania w ramach Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMIK (2004/2005, 2006), a także Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie EULEX (2018, 2019/2020, 2020). Wymieniony funkcjonariusz pełnił służbę we wskazanych misjach na stanowisku policjanta, dowódcy drużyny, dowódcy plutonu i dwukrotnie zastępcy dowódcy JSPP w Kosowie. Jako policjant wykonywał głównie zadania mające na celu zapewnienie porządku publicznego w rejonie misji, jako dowódca drużyny i dowódca plutonu dodatkowo odpowiadał za realizację zadań podległych funkcjonariuszy. W latach 2019/2020 wymienionemu dwukrotnie powierzono zaszczytną i odpowiedzialną funkcję zastępcy dowódcy JSPP w Kosowie. Jako zastępca dowódcy jednostki realizował zadania polegające na dowodzeniu pododdziałami jednostki w czasie akcji i operacji policyjnych. Nadzorował pracę kadry dowódczej pionu operacyjnego w szczególności dowódców plutonów. Podczas nieobecności dowódcy jednostki przejmował jego obowiązki. Zaangażowanie i profesjonalizm nadkom. Krzysztofa Kawy zyskały uznanie współpracujących z JSPP partnerów międzynarodowych. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się wzorowo, czym przyczynił się do budowania właściwego wizerunku polskiej Policji i Polski na arenie międzynarodowej.
Nadkomisarz Krzysztof Kawa posiada status weterana - funkcjonariusza.

 • nadkomisarz Wojciech Kur – dowódca kompanii Szkoły Policji w Pile, weteran.

- czterokrotnie pełnił służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie realizując zadania w ramach Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMIK (2004, 2005/2006, 2007) oraz Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie EULEX (2009/ 2010). Pełniąc służbę trzykrotnie na stanowisku policjanta w JSPP w Kosowie wykonywał głównie zadania mające na celu zapewnienie porządku publicznego pośród członków zwaśnionej społeczności lokalnej regionu Kosowa. Wysoka ocena służby funkcjonariusza oraz duże zaangażowanie w realizację powierzonych zadań służbowych pozwoliła na powierzenie wymienionemu na kolejnej misji stanowiska dowódcy drużyny w JSPP. Jako dowódca drużyny wymieniony oprócz wykonywania zadań policjanta dodatkowo odpowiadał za realizację zadań podległych funkcjonariuszy. Podczas nieobecności dowódcy plutonu przejmował jego obowiązki. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się wzorowo, czym przyczynił się do budowania właściwego wizerunku polskiej Policji i Polski na arenie międzynarodowej.
Nadkomisarz Wojciech Kur posiada status weterana - funkcjonariusza.

 • aspirant sztabowy Bogusław Szymkiewicz – dyżurny Zespołu Organizacji Służby Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, weteran poszkodowany.

- aspirant sztabowy Bogusław Szymkiewicz trzykrotnie pełnił służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie realizując zadania w ramach Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMIK (2006) oraz Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie EULEX (2012/2013, 2016/2017). Wymieniony funkcjonariusz pełnił służbę na wskazanych misjach dwukrotnie na stanowisku policjanta i jeden raz na stanowisku dowódcy drużyny. Jako policjant wykonywał głównie zadania mające na celu zapewnienie porządku publicznego w rejonie misji, jako dowódca drużyny dodatkowo odpowiadał za realizację zadań podległych funkcjonariuszy.
Z powierzonych obowiązków asp. szt. Bogusław Szymkiewicz wywiązywał się wzorowo, czym przyczynił się do budowania właściwego wizerunku polskiej Policji i Polski na arenie międzynarodowej.
Aspirant sztabowy Bogusław Szymkiewicz posiada status weterana poszkodowanego - funkcjonariusza.

Po uroczystym apelu o godz. 10.00 w intencji weteranów działań poza granicami państwa w Kościele p. w. św. Michała Archanioła odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył Kapelan Komendy Głównej Policji Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr Wojciech Juszczuk. Po oficjalnych uroczystościach w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się piknik wojskowy, podczas którego zainteresowani mogli zapoznać się ze sprzętem wojskowym wykorzystywanym przez polską armię, poznać elementy wyposażenia bazy wojskowej, jak również skosztować prawdziwej, wojskowej grochówki.

Warto podkreślić, że podczas Centralnych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Nowym Dworze Mazowieckim zakończył się 4. Rajd Motocyklowy Weteranów, mający na celu uczczenie pamięć polskich żołnierzy i funkcjonariuszy poległych podczas służby poza granicami Ojczyzny.

Tekst: BKS KGP, MSWiA

Zdjęcia: Alicja Zakrzewska / MSWiA

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10