Kiedy komornik przychodzi do domu, jak wygląda egzekucja komornicza we Wrocławiu?

Egzekucja komornicza to proces, podczas którego komornik sądowy podejmuje niezbędne kroki ku odzyskaniu długu, który nie został uregulowany przez dłużnika. Jest to istotne zarówno dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze, jak i zadłużonych, którzy mogą stracić swoje mienie. Dzisiaj sprawdzimy więc, jak wygląda egzekucja komornicza we Wrocławiu, stolicy jednego z najbardziej zadłużonych województw w kraju.

Jak wygląda egzekucja komornicza we Wrocławiu?

Procedury związane z egzekucją komorniczą we Wrocławiu nie różnią się od tych w pozostałych częściach naszego kraju. Warto zaznaczyć, że zanim dojdzie jednak do przeprowadzania tego typu działań, to w pierwszej kolejności z unikającym spłaty zobowiązań kontaktują się wierzyciele, próbujący odzyskać zadłużenie. Jeśli jednak ich czynności nie przyniosą efektów, wówczas sprawa trafi do sądu. Po uprawomocnieniu się wyroku swoją pracę może rozpocząć np. komornik we Wrocławiu przy Sądzie Rejonowym Wrocław-Krzyków, którego zadaniem będzie przeprowadzenie sprawnego postępowania egzekucyjnego.

Nie od razu jednak komornik udaje się z wizytą do dłużnika. Zanim w ogóle dojdzie do tego spotkania, funkcjonariusz będzie próbował się skontaktować listownie bądź telefonicznie. I dopiero jeśli te działania nie przyniosą skutku, można spodziewać się wizyty domowej. Jest to również etap, w którym dłużnik zobowiązany jest do wykazania swojego majątku oraz dochodów.

Kiedy komornik przychodzi do domu?

Jak wcześniej wspominaliśmy, początkowo komornik z Wrocławia będzie próbował przeprowadzać egzekucję na odległość. Jeśli jednak dłużnik będzie unikał kontaktu, wówczas spodziewać się może, że u progu jego drzwi stanie funkcjonariusz publiczny działający przy danym sądzie rejonowym. Wizyta ta będzie miała na celu ustalenie majątku zadłużonego, ale i zajęcie ruchomości i nieruchomości.

Ile może trwać egzekucja komornicza we Wrocławiu?

Egzekucja komornicza trwa tak naprawdę do momentu zaspokojenia potrzeb wierzyciela. Warto jednak zaznaczyć, że, jak już wspominaliśmy, Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej zadłużonych regionów w Polsce, a wielu dłużników jest niewypłacalnych. Z tego też powodu wrocławscy komornicy zmuszeni zostają do poinformowania wierzyciela o bezskuteczności zajęcia. W takim przypadku wierzyciel ma tydzień na to, by przedstawić konkretny wniosek, w którym zawarty jest opis innych metod egzekucji, a jeśli nie zostanie on przedłożony, wówczas całe postępowanie zostaje umorzone.

Egzekucja komornicza to skomplikowany proces mający na celu odzyskanie długów przez wierzyciela. Warto jednak do niego nie dopuścić unikając doprowadzenia do zaległości finansowych, a w razie utraty płynności finansowej reagować na bieżąco, zamiast czekać na nagromadzenie się zadłużenia.