Szkolenie w Starostwie Powiatowym podnosi świadomość o dostępności
Wrocław stawia na dostępność. Szkolenie, które zmienia spojrzenie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
  1. 23 lutego 2024 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyło się szkolenie o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
  3. Magdalena Kuźnicka, Zastępca Dyrektora PCPR, wraz z Romanem Potockim, Starostą Powiatu Wrocławskiego, oraz Agnieszką Kalinowską z PFRON, przywitali uczestników.
  4. Specjalista z Dolnośląskiego Oddziału PFRON, Sławomir Zajączkowski, poprowadził wykład.
  5. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  6. Omówiono zagadnienia dostępności technicznej, funkcjonalnej oraz alternatywnej.
  7. Uczestnicy dowiedzieli się o procedurach składania wniosków o zapewnienie dostępności i postępowaniach skargowych.

Wrocławskie starostwo stało się miejscem kluczowym dla rozwoju świadomości społecznej na temat dostępności. Szkolenie "Budowanie świadomości o prawie do dostępności" zebrało w jednym miejscu osoby decyzyjne i działaczy społecznych, aby wspólnie zgłębiać możliwości poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Promowanie równości i usuwanie barier w dostępie do informacji, miejsca pracy czy życia społecznego to cel, który przyświecał organizatorom i uczestnikom tego spotkania.

Magdalena Kuźnicka z PCPR we Wrocławiu podkreśliła, że "Dostępność to nie tylko kwestia techniczna, ale przede wszystkim świadomość społeczna i otwartość na potrzeby innych". To stanowisko wydaje się być kluczem do rozwiązania wielu problemów związanych z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami. Sławomir Zajączkowski z Dolnośląskiego Oddziału PFRON w swoim wykładzie zwrócił uwagę na różnorodne aspekty dostępności, od technicznych po funkcjonalne, wskazując jednocześnie na alternatywne rozwiązania, które można stosować w sytuacjach, gdy standardowe metody zawodzą.

Spotkanie było również okazją do podzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie tworzenia przestrzeni przyjaznych dla wszystkich użytkowników. Dyskusje dotyczyły zarówno przeszkód architektonicznych, jak i tych mniej widocznych, związanych z dostępem do informacji czy usług publicznych.

Włączanie osób z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym to wyzwanie, które Wrocław podejmuje z rosnącym zaangażowaniem. Szkolenia takie jak to, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, są krokiem w kierunku budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy ma równe szanse na realizację swoich praw i ambicji.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe