Wrocławska elektrociepłownia odchodzi od węgla. Nowa era czystej energii do 2030 roku
Historyczny zakątek Wrocławia odkrywa nowy rozdział - rewitalizacja dawnej elektrowni przy ul. Łowieckiej obiecuje nowoczesność i ekologię w samym sercu miasta.
  1. Spółka KOGENERACJA ogłasza plan rewitalizacji dawnej elektrowni przy Łowieckiej - inwestycja kluczowa dla EC Wrocław.
  2. Modyfikacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego umożliwia realizację projektu, który wpisuje się w strategię miasta zakładającą całkowite odejście od węgla do 2030 roku.
  3. W planach wykorzystanie nieeksploatowanych budynków elektrowni do instalacji nowoczesnych urządzeń, w tym elektrodowych kotłów wodnych i gazowych agregatów kogeneracyjnych.
  4. Projekt przewiduje wykorzystanie Odry jako dolnego źródła ciepła, co ma pozytywnie wpłynąć na ekosystem rzeki.
  5. Elementem inwestycji jest też przygotowanie studium architektoniczno-budowlanego z uwzględnieniem wymogów służb konserwatorskich, planowane do realizacji do 2030 roku.

Wrocławskie dziedzictwo przemysłowe przechodzi transformację, która łączy szacunek dla historii z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Dawna elektrownia przy ulicy Łowieckiej, zbudowana na przełomie XIX i XX wieku, niebawem rozpocznie swój nowy rozdział. To miejsce, które niegdyś było pionierem w dziedzinie energetyki na Dolnym Śląsku, teraz ma szansę stać się symbolem ekologicznej transformacji miasta.

W odpowiedzi na wyzwania współczesności, KOGENERACJA przedstawiła ambitny plan. Zmiana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, dokonana w lutym, otwiera drogę do inwestycji, która ma zrewolucjonizować sposób wytwarzania ciepła w sercu Wrocławia. Wykorzystanie nie tylko najnowszych technologii, ale i naturalnych zasobów jak ciepło wód Odry, ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego.

Projekt zakłada, że rzeka Odra, będąca dolnym źródłem ciepła dla nowych urządzeń, nie tylko zasili system ciepłowniczy, ale także, dzięki procesowi schładzania i napowietrzania wody, pozytywnie wpłynie na jej ekosystem. To krok w stronę bardziej zrównoważonego i ekologicznego miasta, który jednocześnie dba o jego zielone płuca.

Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga jednak szczególnych uzgodnień, zwłaszcza z służbami konserwatorskimi, biorąc pod uwagę historyczny charakter budynku elektrowni. Prace nad studium architektoniczno-budowlanym już trwają, z nadzieją, że do 2030 roku cały projekt zostanie zrealizowany, wprowadzając Wrocław w nową erę czystej energii.

Dzięki tej inwestycji, dawna elektrownia nie tylko odzyska swój dawny blask, ale stanie się także częścią przyszłości Wrocławia - miasta, które stawia na rozwój zrównoważony i ekologiczny. To pokazuje, jak z szacunkiem dla historii i dziedzictwa można kształtować przyszłość, odpowiadając na współczesne wyzwania środowiskowe i społeczne.


Źródło: UM Wrocław