Ruszył nabór do programu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych
Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym” właśnie wystartował z nowym naborem na wsparcie finansowe. To doskonała okazja dla lokalnych przedsiębiorstw społecznych, by uzyskać fundusze na zatrudnienie, realizację usług społecznych czy reintegrację pracowników. Dowiedz się, jakie są warunki uczestnictwa i jak składać wnioski.

Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych – kto może liczyć na dofinansowanie?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym”, który oferuje wsparcie finansowe dla podmiotów posiadających status przedsiębiorstwa społecznego. Aby uzyskać taki status, przedsiębiorstwo musi być ukierunkowane na realizację celów społecznych, a nie na maksymalizację zysku. Przedsiębiorstwa te mogą działać w formie spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit.

Jednym z takich przedsiębiorstw jest Fundacja Znacznie Więcej, działająca pod marką Stara Piekarnia. Jak mówi Dorota Wojtanowicz, dyrektorka Fundacji Opieka i Troska, „Głównym celem naszego przedsiębiorstwa społecznego jest reintegracja społeczno-zawodowa osób po kryzysie psychicznym. Na co dzień zajmujemy się świadczeniem usług gastronomicznych i cateringowych, a w przestrzeni Starej Piekarni, w której działa kawiarnia sąsiedzka, organizujemy też warsztaty artystyczne, kulinarne i szkolenia.”

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Program przewiduje cztery główne instrumenty wsparcia:

 • Wsparcie zatrudnienia pracowników: Dofinansowanie na ten cel może wynieść od 18 do 72 tys. zł rocznie.
 • Wsparcie w realizowaniu usług społecznych: Środki, które można uzyskać, wynoszą od 10 do 30 tys. zł i mogą być przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji czy rozwijanie kompetencji pracowników w zakresie usług społecznych.
 • Wsparcie bieżące: Dofinansowanie na pokrycie stałych kosztów administracyjnych, możliwe do uzyskania łącznie z innymi instrumentami. Wartość wsparcia to 10-30 tys. zł.
 • Wsparcie reintegracji: Finansowanie kosztów związanych z reintegracją społeczną i zawodową pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym, w kwocie od 12 do 36 tys. zł.
 • „W zeszłym roku dostaliśmy dofinansowanie do działań reintegracyjnych, czyli warsztatów, konsultacji i wizyt studyjnych w krakowskich podmiotach ekonomii społecznej, oraz dofinansowanie do bieżących kosztów prowadzenia działalności” – dodaje Dorota Wojtanowicz.

  Jak złożyć wniosek o wsparcie finansowe?

  Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym”, należy złożyć wnioski i oświadczenia przez Generator Wniosków i Sprawozdań do 17 lipca do godz. 12.00. Dla zainteresowanych uruchomiona została także infolinia (+48 538 117 062), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–11.00.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej. Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne do skorzystania z tej wyjątkowej okazji na uzyskanie wsparcia finansowego.


  Opierając się na: Urząd Miasta Wrocław