Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Serdecznie zapraszamy seniorów na Wojewódzki Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programów „Policja przeciwko przemocy w rodzinie” oraz „Wzorowy Senior”. Spotkanie organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej w XIV LO przy ul. Brücknera 10 we Wrocławiu.

Na spotkaniu seniorzy będą mogli dowiedzieć się m. in. o zagrożeniach mogących spotkać osoby starsze – tu wykład wygłoszą przedstawiciele Policji oraz Uniwersytetu Medycznego. Ponadto przedstawiciele wrocławskiej Kurii, MOPS - u oraz psycholog z Uniwersytetu Wrocławskiego omówią tematykę dotyczącą: roli Kościoła w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, udzielanej pomocy psychologicznej pokrzywdzonym oraz wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Serdecznie zapraszamy seniorów do wzięcia udziału w Kongresie.

st. asp. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu