Organizacja zaplecza budowy dobiegła końca, w tej chwili oczekujemy na decyzję ornitologów dotyczących możliwości rozpoczęcia wycinki drzew i krzewów owocowych znajdujących się na trasie projektowanej pochylni od strony ul. Piwnika – Ponurego.
Od piątku od godziny 17.00 nastąpi wyłączenie drogi gruntowej, równoległej do toru kolejowego. W związku z toczącymi się pracami przygotowawczymi wytyczono objazd od ul. Kłokoczyckiej i ul. Piwnika – Ponurego do działek ,,ZAGRODA” i ,,POLAR” oraz Pompowni ścieków Psie -Pole.
Od strony ul. Sycowskiej: ogrodzenie placu budowy wymusiło ograniczenie ruchu na ciągu pieszo-rowerowym (przy ekranach akustycznych). Same ekrany zostaną zdemontowane na czas właściwych robót budowlanych.