Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Zbiorniki gazowe służą do przechowywania gazu ziemnego, który wykorzystywany jest jako paliwo opałowe, do tego jedno z najbardziej ekologicznych, czyli przyjaznych środowisku. Istnieje jednak wiele rodzajów tego typu zbiorników, część z nich może być wykorzystywane do użytku przez gospodarstwa domowe, a część będzie służyła do przechowywania gazu przez ogromne przedsiębiorstwa. Sprawdź, jakie zbiorniki możesz kupić!

Zbiorniki naziemne

Te zbiorniki są koloru białego. Posiadają zamontowane wsporniki oraz wymagają posadowienia na płycie fundamentowej, wyniesionej nieco ponad poziom gruntu. Obszar wokół takiego zbiornika nie może być zagospodarowany dowolnie. Z tego powodu, teren ten jest wyłączony z użytkowania. Sposób lokalizacji zbiorników na gaz naziemnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Zbiorniki naziemne wymagają trzech metrów (półtora metra w przypadku istnienia ściany oddzielenia ogniowego) oddalenia oraz półtora metra od granicy działki. Z tego też powodu posadzenie zbiorników naziemnych w niewielkich obszarowo parcelach bardzo często jest niemożliwe. Dodatkową wadą tego rozwiązania jest fakt, że w istotny dla wielu osób zaburza ono aranżację przydomowej przestrzeni. Musimy jednak przyznać, że wszystko ma swoje zalety, jak i wady. Za największą zaletą naziemnych zbiorników na gaz, czy też nawet zbiorników na propan uznaje się prosty montaż oraz niska cena, która jest znacznie atrakcyjniejsza niż ta w przypadku zbiornika podziemnego na gaz, który również jest popularnym zbiornikiem na gaz płynny, a co ciekawe zbiornik na gaz podziemny często bywa wykorzystywany częściej, pomimo swojej większej ceny.

Zbiorniki podziemne

Droższe od naziemnych zbiorników gazowych są takie obiekty, jak zbiornik gazowy podziemny. Nie dzieje się tak bez przyczyny, ponieważ podziemny zbiornik na gaz ziemny pozwala na stworzenie instalacji dyskretnej, która nie ingeruje w żaden sposób w nasze otoczenie. Tego typu zbiorniki lokalizuje się w uprzednio wykonanych wykopach oraz przykrywa około 60 cm grubości warstwą gruntu. Jednak również i zbiorniki podziemne wymagają posadowienia zgodnego z przepisami prawa, ponieważ zbiornik ten powinien znajdować się w oddaleniu 1 m od domu oraz 0,5 od granicy działki. Obowiązkowe jest również zachowanie 5 m odstępu od studzienek kanalizacyjnych oraz 3 m od napowietrznej linii energetycznej do 1 kV. Podziemne zbiorniki wybierane są przede wszystkim ze względu na późniejszą estetykę przydomowych obszarów, ale należy również zdawać sobie sprawę, że nie poleca się ich montażu przy wysokim poziomie wód gruntowych, choć istnieje możliwość zabezpieczenia armatury przed zalewaniem podniesioną wodą. W ogólnym rozrachunku, gazowy zbiornik podziemny wydaje się dobrym wyborem. 

Rodzaje zbiorników na gaz