Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Do 30 listopada br. przyjmowane będą wnioski do Wrocławskiego Programu Wydawniczego na rok 2022. Prowadzona przez Strefę Kultury Wrocław inicjatywa wspiera finansowo wydawców książek i czasopism, tworzonych przez autorów z Wrocławia i Dolnego Śląska lub podejmujących tematykę lokalną.

  • książki, wrocławski program wydawniczy

    fot. Marcin Jędrzejczak


Pomysły na publikacje można zgłaszać w dwóch kategoriach:

  • książki poświęcone Wrocławiowi lub regionowi
  • prezentujące dowolną dziedzinę twórczości czasopisma o profilu kulturalno-artystycznym.

Dotychczas w ramach programu ukazało się blisko 100 publikacji książkowych i prasowych, m.in. „Rita Baum”, „Chidusz”, „Magazyn Materiałów Literackich Cegła”, „Rock we Wrocławiu”, „Sztuka podręczna Wrocławia” czy „Orbis Wratislaviae”.

Program Wydawniczy Książki

Podstawowym kryterium oceny publikacji będzie powiązanie autora i tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, rozumianym również jako część Europy Wschodniej. Wsparcie finansowe kierowane jest przede wszystkim do wydawców zapewniających wartościowe teksty, stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.

Pod uwagę przy ocenie projektów książek będą brane również walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora i podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważne kryterium to  doświadczenie wydawców w działalności wydawniczej, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków).

Ocenie ekspertów programu będą też podlegały założenia budżetowe projektów.

Wrocławski Program Wydawniczy

źródło: Strefa Kultury Wrocław

Program Wydawniczy Czasopisma

Dotyczy wsparcia dla czasopism o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny w Polsce i Europie. Program ma promować czasopisma o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji oraz te, które rozwinęły się i zyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Ocenie podlegają m.in.: różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę, opiniotwórczość czasopisma. Istotne podczas oceny będą jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji (np. udostępnienie w formie wydania elektronicznego, dostęp przez stronę internetową). Oceniane będą również założenia budżetowe projektu.

Wrocławski Program Wydawniczy, czasopismo Rita Baum

źródło: Strefa Kultury Wrocław

Nabór do Wrocławskiego Programu Wydawniczego – ścieżki dla wydawców trwa do 30 listopada 2021 r. Tutaj znajdują się regulamin, formularze wniosków oraz pozostałe załączniki (karty oceny i wzór umowy) Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

O Wrocławskim Programie Wydawniczego 

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest propagowanie wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym.

Program jest skierowany do wydawnictw i organizacji pozarządowych. Przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem – rozumianym również szerzej, jako część Europy Wschodniej. Komisja konkursowa wybiera książki i czasopisma, które Strefa Kultury Wrocław wesprze finansowo w formie koedycji.