Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Piętnaście lat temu Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapoczątkowało kolekcjonowanie sztuki polskiej od drugiej połowy XX wieku po teraźniejszość.