Piętnaście lat temu Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapoczątkowało kolekcjonowanie sztuki polskiej od drugiej połowy XX wieku po teraźniejszość.