Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch, którego głównym celem jest przeciwstawienie się wykluczeniom, uprzedzeniom i dyskryminacji. Koncepcja ta umożliwia...