Nocą temperatury spadają już poniżej zera. Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś inny potrzebuje naszej pomocy

Powrót
Drukuj

Jesienią, niejednokrotnie temperatury spadają już poniżej zera stopni. Okazują się one często niestety śmiertelne dla osób przebywających poza budynkami, czy też w pomieszczeniach nieogrzewanych. Dlatego policjanci, realizując działania pomocowe, docierają do osób, które właśnie takiej pomocy potrzebują. Trudne warunki pogodowe stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób nietrzeźwych, w kryzysie bezdomności, samotnych, czy też będących w podeszłym wieku. Dlatego też nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Pamiętajmy, że nasza reakcja lub jeden telefon do służb, może uratować komuś życie.

W okresie jesiennym coraz częściej odnotowujemy spadki temperatur, szczególnie w nocy, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności, samotnych oraz będących w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Dlatego wrocławscy policjanci podejmują działania prewencyjne, zmierzające do tego, by takich zdarzeń było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał. Funkcjonariusze Policji, wspólnie z innymi służbami i instytucjami monitorują oraz kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Zwracają również szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, w okolicznościach zagrażających ich życiu.

Wszystkie działania mają charakter pomocowy i w związku z tym policjanci, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udzielają również informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagających osobom w kryzysie bezdomności lub wymagającym opieki.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego, o informowanie Policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, także będącej pod wpływem alkoholu, znajdującej się w okolicznościach, które podczas mrozu mogą spowodować wychłodzenie organizmu. Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie. Wystarczy, że zareagujemy w takim przypadku i powiadomimy odpowiednie służby. Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie.

Każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób w kryzysie bezdomności i samotnych, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu.

Pamiętajmy, że mroźne noce, właśnie szczególnie ciężko znoszą osoby w kryzysie bezdomności, które próbując przetrwać, szukają schronienia na ogródkach działkowych, dworcach kolejowych czy w piwnicach lub pustostanach. Warto też upewnić się, czy osoby starsze i samotne, mieszkające po sąsiedzku, nie potrzebują pomocy. O trudnej sytuacji naszego sąsiada, możemy również powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niskie temperatury bardzo szybko, bo nawet jednego dnia, potrafią dać się wszystkim we znaki. Dlatego pamiętajmy, aby przed wyjściem z domu, dla własnego bezpieczeństwa, ciepło się ubrać i zjeść posiłek. Równie ważne jest prawidłowe korzystanie z pieców i piecyków gazowych - stare, niesprawdzane i nieczyszczone, mogą stać się przyczyną zatrucia czadem.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu