Urząd Wojewódzki: Polacy i Ukraińcy razem do 30 czerwca 2024 – przedłużenie legalnego pobytu
W obliczu wyzwań, jakie przynosi obecna sytuacja międzynarodowa, Polska kontynuuje wsparcie dla obywateli Ukrainy. Nowa ustawa zapewnia im dłuższy, legalny pobyt na terytorium naszego kraju, co jest ważną decyzją dla wielu rodzin szukających bezpieczeństwa w Polsce.
  1. Od 24 lutego 2022 r., w następstwie konfliktu zbrojnego, Polska stała się dla obywateli Ukrainy miejscem schronienia.
  2. W ramach wsparcia, legalny pobyt osób z Ukrainy oraz ich rodzin został przedłużony do 30 czerwca 2024 r.
  3. Podstawę prawną zmian stanowi ustawa z 9 lutego 2024 r., modyfikująca przepisy dotyczące pomocy Ukrainie oraz podatków.

W trosce o dobro obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce uciekając przed wojną, polski rząd zdecydował o przedłużeniu możliwości legalnego pobytu. Decyzja ta dotyczy osób, które przekroczyły polską granicę po 24 lutego 2022 r., a więc od momentu, gdy na terytorium Ukrainy rozpoczęły się działania wojenne. Dzięki nowej ustawie, uchodźcy będą mogli bez obaw kontynuować swoje życie w Polsce do 30 czerwca 2024 roku.

Zmiany te wprowadza najnowsza ustawa, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 232. Ustawa ta nie tylko wydłuża okres legalnego pobytu, ale również wprowadza modyfikacje w ustawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. To krok, który nie tylko ułatwia życie obywatelom Ukrainy w naszym kraju, ale także świadczy o solidarności Polski z narodem ukraińskim.

Ta inicjatywa jest wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności za losy osób dotkniętych konfliktem. Przedłużenie legalnego pobytu to nie tylko pomoc humanitarna, ale również wsparcie w integracji społecznej i zawodowej uchodźców z Ukrainy w Polsce. To strategiczna i przemyślana decyzja, która pomaga budować mosty między naszymi narodami i wspierać tych, którzy znaleźli tu swoje tymczasowe schronienie.


Na podst. Urząd Wojewódzk