Urząd Miasta Wrocławia: Prędkość na Krzywoustego i Sobieskiego bez zmian
Wrocław stawia na innowacyjne rozwiązania w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. W miejsce planowanego ograniczenia prędkości na popularnych trasach, miasto wprowadza odcinkowy pomiar prędkości. Ta zmiana ma na celu zwiększenie płynności ruchu i jednoczesną ochronę najsłabszych uczestników ruchu drogowego.
  1. Wrocław nie wprowadzi ograniczenia prędkości do 50 km/h na ulicach Krzywoustego i Sobieskiego.
  2. Decyzja o utrzymaniu dotychczasowej prędkości 70 km/h wynika z negatywnych reakcji społeczności.
  3. W ramach kompromisu, we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją, zdecydowano o zastosowaniu odcinkowego pomiaru prędkości.
  4. Ta metoda ma zapewnić większą płynność jazdy oraz poprawić bezpieczeństwo na drogach.
  5. Pierwszy odcinkowy pomiar prędkości w mieście ma stanowić odpowiedź na problem przekraczania prędkości.
  6. W przypadku powtarzających się wykroczeń, kierowców czekają wysokie mandaty, mające na celu odstraszenie od nadmiernej prędkości.
  7. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest priorytetem dla miasta, co potwierdzają statystyki najniższej liczby tragicznych wypadków w ostatnich latach.

Wrocław podejmuje kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na swoich drogach, odpowiadając na głosy mieszkańców dotyczące planowanego ograniczenia prędkości. Zamiast spowalniania ruchu do 50 km/h na ulicach Krzywoustego i Sobieskiego, urzędnicy zdecydowali się na wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. To rozwiązanie ma na celu nie tylko utrzymanie płynności ruchu, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

„Planowane ograniczenie prędkości z na 70 na 50 km/h na wjeździe do centrum Wrocławia od Mirkowa i Psiego Pola miało służyć wykluczeniu z ruchu piratów drogowych na tej trasie. Nie będzie tego ograniczenia. Udało się, w porozumieniu z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją, znaleźć lepsze rozwiązanie” - czytamy w oświadczeniu Urzędu Miasta Wrocławia.

Nowatorskie podejście ma na celu zharmonizowanie prędkości poruszających się pojazdów, co przekłada się na większą przepustowość oraz bezpieczeństwo. Wrocław przez to podejście staje się prekursorem w implementacji nowoczesnych rozwiązań mających na celu poprawę warunków jazdy i bezpieczeństwa na drogach miejskich.

Wraz z wprowadzeniem odcinkowego pomiaru prędkości, kierowcy naruszający przepisy muszą liczyć się z wysokimi konsekwencjami finansowymi. Jednak głównym celem tych działań jest przede wszystkim podniesienie świadomości o znaczeniu przestrzegania ograniczeń prędkości dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo na drogach we Wrocławiu to priorytet, co potwierdzają statystyki - liczba tragicznych zdarzeń jest najniższa w ciągu ostatnich 30 lat. Troska o mieszkańców i pragnienie zapewnienia im bezpiecznych warunków do poruszania się po mieście leży u podstaw każdej decyzji podejmowanej przez władze miasta.


Według informacji z: Urząd Miasta we Wrocławiu