Zastrzeż PESEL w mObywatelu 2.0 i chroń swoje dane przed wyłudzeniami kredytów
Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nową usługę w aplikacji mObywatel 2.0, która ma na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Usługa Zastrzeż PESEL umożliwia zastrzeżenie numeru PESEL, cofnięcie tego zastrzeżenia oraz sprawdzenie historii, kto i dlaczego sprawdzał nasz numer PESEL.
  1. Możliwość zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. Wgląd w historię sprawdzeń numeru PESEL przez firmy i instytucje.
  3. Obowiązkowa weryfikacja statusu PESEL przez instytucje finansowe od czerwca 2024.
  4. Ochrona przed wyłudzeniami kredytów i zakupami na raty na cudze dane.

Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe, takie jak banki, będą zobowiązane do sprawdzania, czy numer PESEL jest zastrzeżony przed udzieleniem kredytu. Jeśli numer PESEL jest zastrzeżony, a mimo to dojdzie do zawarcia umowy kredytowej, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. To znaczący krok w kierunku zwiększenia ochrony danych osobowych.

Funkcja Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0 pozwala użytkownikom chronić swoje dane przed niechcianymi operacjami, takimi jak próby wyłudzenia kredytów czy zakupów na raty. Po zastrzeżeniu numeru PESEL użytkownik może nadal korzystać z niego, ale konieczne będzie cofnięcie tego zastrzeżenia, np. na czas zaciągnięcia kredytu. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Kolejną ważną funkcjonalnością jest możliwość sprawdzenia historii operacji związanych z naszym numerem PESEL. Aplikacja pokazuje, jakie firmy i instytucje sprawdzały nasz numer PESEL oraz z jakiego powodu. Dzięki temu można łatwiej wychwycić nieuprawnione próby wykorzystania naszych danych.

W obliczu rosnącej liczby przypadków wyłudzeń kredytów na cudze dane, usługa Zastrzeż PESEL stanowi istotne wsparcie w ochronie naszych danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że korzystanie z tej funkcji może znacząco zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa związanego z kradzieżą tożsamości.

Według raportu dostępnego na stronie dokumentyzastrzezone.pl, liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane osobowe stale rośnie, co czyni wprowadzenie takich rozwiązań jak Zastrzeż PESEL jeszcze bardziej potrzebnym. Warto zatem już teraz zainteresować się nową funkcją w aplikacji mObywatel 2.0 i zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.


Opierając się na: Powiat Wrocławski