Młodzież z Wrocławia debatuje nad strategią miasta na rok 2050
Wrocławscy uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w debatach dotyczących Strategii „Wrocław 2050”. Spotkanie, zorganizowane przez Biuro Strategii Miasta i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, obejmowało warsztaty, prezentacje i dyskusje na temat przyszłości miasta.
  1. Debata z udziałem młodzieży i mentorów
  2. Kluczowe tematy strategii miasta
  3. Zaangażowanie młodych w tworzenie przyszłości
  4. Sztafety Międzykulturowych Dobrych Relacji

W trakcie dwudniowych warsztatów, uczniowie podzieleni na pięć grup roboczych, omawiali różne aspekty strategii miejskiej. Wśród nich znaleźli się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zainteresowane wartościami istotnymi dla miasta, kształtowaniem przestrzeni, rozwojem gospodarki, bezpieczeństwem klimatycznym oraz inkluzywnością społeczną.

Debaty prowadzone były z udziałem mentorów, w tym przedstawicieli miejskich instytucji takich jak Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz Biuro Zrównoważonej Mobilności. Siedemnastoletnia Zuzanna Espenschied podkreśliła znaczenie udziału młodzieży w takich inicjatywach, mówiąc: „Przyszłam posłuchać i zobaczyć jak Wrocław będzie się rozwijał. Jestem ciekawa pomysłów innych osób. Nasz udział w tym projekcie to forma daru dla następnych pokoleń młodych wrocławian.”

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas warsztatów była potrzeba kształtowania miasta przestrzennie zwartego i zrównoważonego. Uczniowie dyskutowali także o tworzeniu warunków do rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, zapewnieniu bezpieczeństwa i neutralności klimatycznej, wzmacnianiu inkluzywności społecznej oraz rozwijaniu akademickiego, naukowego i kulturalnego charakteru miasta.

Równolegle do debat, na Stadionie Olimpijskim odbyły się Sztafety Międzykulturowych Dobrych Relacji. W wydarzeniu przygotowanym przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego uczestniczyli uczniowie z różnych szkół, w tym IX LO, XIV LO oraz Zespołu Szkół nr 18. Aktywność ta była doskonałą okazją do promowania różnorodności kulturowej i budowania pozytywnych relacji między młodymi mieszkańcami miasta.

Michalina Dudkiewicz, uczennica XVI LO, zaznaczyła swoje zainteresowania, mówiąc: „Interesuję się siatkówką, lubię czytać i w strategii skupię się na rozwiązaniach dotyczących tych aktywności, czyli sportu i kultury.”

Wrocławskie debaty młodzieżowe są doskonałym przykładem na to, jak ważne jest angażowanie młodych ludzi w procesy decyzyjne dotyczące przyszłości ich miasta. Ich spostrzeżenia i pomysły mogą mieć realny wpływ na kształtowanie polityki miejskiej, a także na tworzenie środowiska, w którym będą żyć i pracować w przyszłości.


Na podst. Urząd Miasta we Wrocławiu