PKP PLK planują remont mostów i wiaduktów na trasie Wrocław - Jelenia Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe planują gruntowną modernizację infrastruktury kolejowej na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Prace obejmą m.in. remont mostów nad Bobrem oraz modernizację wałbrzyskich wiaduktów i przejazdów drogowo-kolejowych. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz zwiększenie prędkości pociągów.
  1. Remont mostów nad Bobrem
  2. Modernizacja wiaduktów w Wałbrzychu
  3. Unowocześnienie przejazdów drogowo-kolejowych
  4. Podniesienie prędkości pociągów

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych na trasie kolejowej Wrocław - Jelenia Góra. Planowane inwestycje mają na celu nie tylko poprawę komfortu podróżowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo na tej ważnej linii.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest remont dwóch ponad 130-letnich mostów nad rzeką Bóbr, znajdujących się między Sędzisławiem a Marciszowem. Prace te będą obejmować odnowienie stalowych konstrukcji oraz wzmocnienie i zabezpieczenie kamiennych przyczółków i filarów.

Znacząca część modernizacji dotyczyć będzie również Wałbrzycha, gdzie wyremontowane zostaną cztery wiadukty. Obiekty na ul. Gdyńskiej i ul. Moniuszki przejdą przebudowę, natomiast wiadukty na ul. 1-go Maja i przy stacji Wałbrzych Fabryczny zostaną poddane gruntownemu remontowi.

W ramach projektu przewidziana jest także modernizacja ośmiu przejazdów drogowo-kolejowych. Prace te obejmą montaż nowych rogatek i sygnalizatorów, remont jezdni i chodników oraz instalację nowoczesnego oświetlenia LED.

Na odcinku Wałbrzych Fabryczny – Sędzisław planowany jest remont siedmiu kilometrów torów i sieci trakcyjnej. Dzięki temu przywrócona zostanie rozkładowa prędkość pociągów, która będzie o 20 km/h wyższa niż obecnie, osiągając 100-120 km/h. Modernizacja umożliwi także przewóz cięższych ładunków.

Całość inwestycji, której koszt wyniesie około 125 mln zł, będzie finansowana z funduszy Krajowego Planu Odbudowy. Prace realizowane przez firmę PORR mają rozpocząć się jesienią i potrwać 26 miesięcy.

Efektem tych działań będzie nie tylko poprawa jakości infrastruktury kolejowej, ale również zwiększenie prędkości i efektywności transportu, co z pewnością przyczyni się do podniesienia komfortu podróży mieszkańców regionu.


Źródło: Urząd Miasta we Wrocławiu