II Ogólnopolska Konferencja Góry Zarządzania 2024 w OKiS Wrocław
II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Góry Zarządzania" to wyjątkowa okazja dla naukowców, praktyków i studentów, aby wymienić się doświadczeniami i nawiązać cenne kontakty. Tegoroczna edycja oferuje bogaty program, który z pewnością zainteresuje każdego entuzjastę zarządzania.
  1. Interdyscyplinarne podejście do zarządzania
  2. Prezentacje wyników badań
  3. Możliwość publikacji w specjalnym numerze czasopisma
  4. Integracja środowiska naukowego i biznesowego

II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Góry Zarządzania" to wydarzenie, które nie tylko jednoczy naukowców i praktyków, ale również stwarza platformę do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Organizatorzy zapraszają pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedstawicieli kół naukowych i instytucji otoczenia biznesu do aktywnego udziału w konferencji.

Jednym z głównych celów konferencji jest umożliwienie uczestnikom prezentacji własnych badań oraz doskonalenie umiejętności prezentacyjnych. To doskonała okazja, aby młodzi badacze mogli zaprezentować swoje wyniki przed szerszym gronem odbiorców i zyskać cenne uwagi oraz inspiracje do dalszych prac.

Warto podkreślić, że konferencja oferuje także możliwość publikacji wyników badań w specjalnym numerze czasopisma "European Journal of Management and Social Science". To nie tylko prestiż, ale również szansa na dotarcie z wynikami swoich badań do szerokiego grona odbiorców.

Wydarzenie to jest również doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami wielu ośrodków badawczych oraz praktykami z różnych dziedzin. Dzięki temu możliwe jest wzajemne inspirowanie się i podnoszenie poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Organizatorzy są przekonani, że tegoroczna edycja konferencji będzie równie udana jak poprzednia, a udział w niej przyniesie uczestnikom wiele korzyści zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i zawodowej. "Góry Zarządzania" to nie tylko wydarzenie, ale również miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły i inicjatywy.


Źródło: OKiS Wrocław