WKS Śląsk Wrocław: Dwa warianty prywatyzacji klubu
Miasto Wrocław planuje prywatyzację piłkarskiego klubu Śląsk Wrocław, co ma na celu pozyskanie prywatnego inwestora. Rozważane są dwa różne warianty prywatyzacji, które mają na celu zapewnienie stabilności finansowej i dalszy rozwój klubu.

Propozycje prywatyzacji Śląska Wrocław

Władze miasta przedstawiły projekt uchwały dotyczącej prywatyzacji klubu Śląsk Wrocław. Główne założenia projektu to zaangażowanie prywatnego inwestora poprzez nabycie nowych emisji akcji lub wykupienie już istniejących, należących do miasta. Każda z opcji ma swoje unikalne zalety i implikacje finansowe.

W pierwszym wariancie inwestor miałby możliwość nabycia nowych akcji, co wiązałoby się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1000 zł, co oznacza, że inwestor chcący nabyć około 10% akcji musiałby zainwestować około 15 mln zł. Ta opcja gwarantuje, że środki finansowe trafią bezpośrednio na rozwój drużyny i struktury klubu.

Zakup istniejących akcji – druga opcja prywatyzacji

Druga możliwa opcja prywatyzacji to wykup istniejących akcji należących do miasta. Zgodnie z wyceną przygotowaną przez niezależny podmiot, minimalna cena za pojedynczą akcję wynosi 372,91 zł. W tym przypadku inwestor, który chciałby nabyć 10% akcji, musiałby wydać około 5,4 mln zł. Pieniądze z tej transakcji trafiłyby do gminy Wrocław, a ich przeznaczenie zależałoby od decyzji radnych.

Jak zauważa Jakub Mazur, skorzystanie z pierwszego rozwiązania jest droższe, ale zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe dla klubu. Z kolei druga opcja pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu środkami przez gminę. „Niech potencjalny inwestor sam dokona oceny, który wariant jest korzystniejszy i dla niego, i dla Śląska” – dodaje Mazur.

Elastyczne warunki prywatyzacji

Projekt uchwały zakłada, że nowy akcjonariusz będzie mógł nabyć pakiet akcji stanowiący nie mniej niż 5% i nie więcej niż 90% akcji spółki. Miastu będą przysługiwać pewne uprawnienia, takie jak prawo odkupienia akcji czy prawo do powoływania jednego członka rady nadzorczej. Takie podejście ma na celu zwiększenie zainteresowania inwestorów, którzy mogą być skłonni do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za klub, co z kolei może ograniczyć potrzebę przekazywania środków publicznych na jego funkcjonowanie.

Warto zauważyć, że prowadzenie klubu sportowego wiąże się z wieloma wyzwaniami, a prywatni inwestorzy muszą być tego świadomi. Prywatyzacja Śląska Wrocław może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla miasta, jak i dla samego klubu, który zyskałby stabilność finansową i możliwość dalszego rozwoju.

Współpraca radnych i prezydenta w procesie prywatyzacji

Proces prywatyzacji będzie wymagał ścisłej współpracy między radnymi a prezydentem miasta. Planowane są spotkania z radnymi, podczas których omawiane będą szczegóły finansowe spółki, wyzwania związane z udziałem w europejskich pucharach oraz inne istotne kwestie dotyczące przyszłości klubu. Celem tych spotkań jest zapewnienie pełnej transparentności i zrozumienia dla wszystkich zainteresowanych stron.


Opierając się na: UM Wrocław