W czym pomoże Ci audyt podatkowy?

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie własnej działalności. Oczywiście wiąże się to ze wszelkimi rozliczeniami finansowymi, które każdy z nas musi wykonywać. W przypadku większych firm może powodować to niemałe problemy – w związku z czym często pojawiają się nieprawidłowości majątkowe. Aby tego uniknąć coraz więcej osób decyduje się na audyty wewnętrzne tak, aby uniknąć wszelkich problemów finansowych i podatkowych. Czym jest audyt podatkowy i w czym może on pomóc?

Co to jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy nie został zdefiniowany przez żadną ustawę dlatego próżno szukać jej w doktrynie. Definiując jednak to pojęcie – audyt podatkowy jest badaniem prawidłowości rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie w zakresie podatków. Innymi słowy celem audytu jest diagnoza, ograniczenie lub eliminacja wszelkich nieprawidłowości związanych z księgowością w firmie. W szczególności jest to analiza specjalistyczna poprawności rozliczeń takich jak podatku VAT, podatków dochodowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedsiębiorca decydujący się na audyt podatkowy najczęściej poprzez powyższe działania prewencyjne otrzymuje odpowiedni czas i wiedzę na wszelkie działania korekcyjne w tym zakresie. Dzięki temu może skutecznie uniknąć wszelkich sankcji karnych. Poza tym audyt podatkowy będzie świetnym narzędziem do optymalizacji podatkowej w firmie.

Jakie są rodzaje audytu podatkowego

Ilość przepisów i norm prawnych nałożonych przez organy skarbowe na przedsiębiorstwo jest ogromna. Z tego względu – aby audyt podatkowy był jak najbardziej efektywny – należy go odpowiednio dostosować pod wymagania i klienta jak i charakteru działania firmy. Z tego względu wyróżniamy następujące formy audytu podatkowego. Pierwszym jest audyt wstępny, który oznacza obszar występowania ryzyka podatkowego w firmie. Następnie jest to szczegółowy audyt, który dotyczy tylko określonego obszaru działalności firmy. W innym przypadku przedsiębiorca może otrzymać szczegółowy audyt dzięki któremu otrzyma on kompleksową i szczegółową analizę finansową wraz z wynikami całości działań podatkowych wewnątrz firmy. Tu możesz skorzystać z podatkowej kontroli doradczej na terenie Katowic https://podatki-katowice.pl/uslugi/doradztwo-podatkowe

Zakres działania audytu podatkowego

Działanie audytu podatkowego ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego skutkującego nie ponoszeniem odpowiedzialności karnej firmy. Zakres działania tej usługi jest bardzo szeroki i zależny od charakteru działania firmy, od jej rozmiarów i czasu przewidzianego na audyt. Z tego względu rozróżniamy takie działania kontrolne jak: działania podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego, podatków i opłat lokalnych, inne operacje gospodarcze wskazane przez klienta audytu. Poza tym polega na weryfikacji zgodności działań firmy związanych z prawem podatkowym. Polega również na identyfikacji wszelkich zagrożeń firmy związanych z prawem podatkowym. Do tego dochodzi przegląd istniejących procedur i ich optymalizacja. Dzięki temu Twoja firma zacznie działać szybciej i sprawniej, a Ty będziesz maksymalnie bezpieczny.