Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

W tym roku Angelus zostanie wręczony już po raz szesnasty. Podobnie jak w roku ubiegłym na autorkę bądź autora zwycięskiej książki czeka wyróżnienie w wysokości