Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Konrad Jarodzki studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (1949-1955), jak i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (1955-1958) – tu pod kierunkiem Eugeniusza Gepperta. Pozostał na macierzystej uczelni najpierw jako wykładowca (od 1967 roku), a potem rektor (1984 i 1992-1999). Miał 94 lata.

  • Konrad Jarodzki w swojej pracowni ASP we Wrocławiu


Konrad Jarodzki urodził się w 1927 roku w Zaklikowie (w woj. podkarpackim), ale wychowywał się w Wolbromiu (k. Krakowa). Studiował matematykę w Lublinie, ale kiedy w 1949 roku przyjechał do Wrocławia rozpoczął tu studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (ukończył je w 1956 roku). Zafascynowany malarstwem w latach 1955–1958 zdecydował się jeszcze na studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiejsza ASP) pod kierunkiem Eugeniusza Gepperta. 

Wśród jego najważniejszych cykli są „Przestrzeń” (1971–1972) i „Penetracje” (1972–1974). Mariusz Hermansdorfer, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu podkreślał, że w obrazach malarza są przede wszystkim widoczne dwie, przeciwstawne siły działające na siebie. Są to materia oraz przestrzeń, a dodatkowym ważnym elementem jest mocne nasycone światło. Konrad Jarodzki był także rysownikiem. 

W 1961 roku był współzałożycielem Grupy Wrocławskiej, do której należeli także Józef Hałas, Alfons Mazurkiewicz, Zbigniew Paluszak, Jerzy Rosołowicz i Janina Żemojtel. Z Alma Mater związany przez lata (od 1967 roku jako wykładowca). W pracowni Konrada Jarodzkiego powstała komórka NSZZ „Solidarność” (czego skutkiem było internowanie artysty w 1981 roku).

Czytaj także: Nie żyje Paweł Jarodzki – malarz, współzałożyciel słynnej grupy Luxus

W 1984 roku i w latach 1992–1999 był też rektorem ASP i w tym czasie doprowadził do podjęcia prac na jej rozbudową według swojego projektu. W 1986 roku założył rodzinne biuro projektowe Archicom.