W jaki sposób należy określać wielkość zysków kapitałowych?

Na czym polega mierzenie wielkości nominalnej i procentowej wartości inwestycji?

Początkujący inwestorzy są najbardziej zainteresowani kwotami, jakie powinni poświęcić na inwestowanie i wielkością zysków, jakie chcieliby uzyskać. Nie jest to karygodna praktyka, w końcu każdy posiada jakieś potrzeby finansowe i powinien potrafić je określić. Jednocześnie patrzenie na inwestycje w takim ujęciu nie jest dobrym sposobem postrzegania wartości. W końcu znaczenie pieniądza zmienia się w czasie i często trudno jest je ocenić, pomijając różne zjawiska ekonomiczne. W jaki sposób należy to robić poprawnie?

Określanie wartości akcji lub portfela kwotowo to wartość nominalna - dziś może wynosić 10 tysięcy zł a za 6 miesięcy ponad 12 tysięcy. Jednocześnie wraz z utratą siły nabywczej zmienia się również postrzeganie wielkości kapitału. Badając wartość inwestycji w wartościach procentowych można łatwiej określić, czy dane aktywa finansowe zostały dobrze ulokowane. Może to zupełnie zmienić postrzeganie rzeczywistości. W końcu te 2 tysiące z powyższego przykładu to aż 20% w ciągu pół roku, a więc niezły wynik. Jednak wiedząc, że inflacja wynosi rocznie 35% rocznie, inwestor zarobiłby jedynie 5%. A to już spora różnica!

Gdzie można sprawdzić jak zarządzać portfelem?

Trudna sztuka zarządzania kapitałem wymaga nie tylko umiejętności liczenia i określania wartości procentowych. Jest również związana z wyborem instrumentów finansowych i umiejętnością radzenia sobie z ryzykiem rynkowym. W tych tematach może pomóc profesjonalny broker, który posiada dostęp do wielu rynków i miejsc, w których można kupić papiery wartościowe. W jego ofercie znajdują się także kontrakty terminowe - doskonałe instrumenty do zabezpieczania kapitału przed stratami. Jeśli rynek futures to wymarzone miejsce dla Ciebie, to skorzystaj z okazji i załóż rachunek inwestycyjny.

Używanie wartości procentowych a zarządzanie kapitałem

Jedną z ogromnych zalet mierzenia wielkości pozycji lub portfela wartościami procentowymi jest łatwiejsze zarządzanie kapitałem. Przypomina to trochę dzielenie tortu – jego średnica może się zwiększać wraz z zyskami lub stratami osiąganymi na giełdzie. Równocześnie kawałki tego tortu będą zawsze proporcjonalne. Ma to szczególne znaczenie w nowoczesnych metodach konstruowania portfeli inwestycyjnych - np.PPT, czyli permanentnych modeli inwestycyjnych. Ich idea opiera się na proporcjonalnym udziale różnych grup aktywów według niezmiennych proporcji - np. 50% dla akcji i 50% dla obligacji.