Co to jest WIBOR? Dlaczego jest na cenzurowanym?

WIBOR należy do bankowych wskaźników, które mają wpływ nie tylko na cały polski system finansowy, ale również na życie każdego kredytobiorcy. Jego nieustanne wahania mają bowiem wpływ na wysokość rat kredytowych – są więc z niepokojem obserwowane szczególnie przez osoby obciążone wysokim kredytem hipotecznym.

  • Czym jest WIBOR?
  • Stopy procentowe wyliczane w banku — na co wpływa WIBOR?
  • Dlaczego przyszłość WIBOR jest niepewna?

Czym jest WIBOR?

Nazwa WIBOR jest skrótem od angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to w dużym uproszczeniu stopa procentowa na rynku międzybankowym, czyli oprocentowanie, na jakim są oparte pożyczki pomiędzy bankami. Na stawce WIBOR opiera się oprocentowanie pożyczek, jakie banki oferują swoim klientom. Stawka nie jest stała, ulega ciągłym wahaniom, zależy między innymi od głównej stopy procentowej, która ustalana jest przez działającą przy NBP Radę Polityki Pieniężnej.

Pojęcie WIBOR jest dla większości osób wciąż dosyć obce, chociaż stykamy się z nim najczęściej w momencie, gdy szukamy dobrego kredytu bankowego i porównujemy ze sobą oferty różnych banków. Wiedza o WIBOR może więc się przydać podczas podejmowania decyzji kredytowej.

Stopy procentowe wyliczane w banku — na co wpływa WIBOR?

Stawka WIBOR ma realny wpływ na wysokość oprocentowania kredytów, nie tylko hipotecznych, ale również wszelkich innych produktów kredytowych. Obliczana jest jako średnia arytmetyczna wysokości oprocentowania w największych bankach, przy czym automatycznie odrzucane są dwie wartości skrajne, czyli najniższa i najwyższa. Sporym utrudnieniem w zrozumieniu stawki WIBOR może być fakt, że jest to w rzeczywistości kilka różnych stóp procentowych, różniących się od siebie okresami wyliczania oprocentowania.

Jest WIBOR ON wyliczany na podstawie jednego dnia, WIBOR 1 M, który uwzględnia stawki oprocentowania z jednego miesiąca i analogicznie: WIBOR 3M, 6M, 9M oraz 12 M. W ustalaniu kredytów, a także innych wyliczeniach bankowych najczęściej korzysta się ze wskaźników miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. WIBOR ma bezpośredni wpływ na raty kredytów – rosną one, gdy wskaźnik rośnie i spadają, gdy wskaźnik ten maleje. 

Wielu kredytobiorców już decyduje się na odwiborowanie kredytu zrównoważając tym samym obecne oprocentowanie. Konieczne w tym przypadku będzie dokładne przeanalizowanie umowy kredytowej oraz dołączonych do niej załączników.  Więcej na ten temat można przeczytać na: https://www.sobotajachira.pl/usuniecie-wibor-u-z-umowy-kredytowej-co-warto-wiedziec/

Dlaczego przyszłość WIBOR jest niepewna?

Choć wskaźnik WIBOR od dawna jest stosowany do wyliczania oprocentowania w umowach kredytowych, jego dni są praktycznie policzone. W najbliższym czasie zostanie on bowiem całkowicie zastąpiony indeksem WIRON o podobnie brzmiącej nazwie, ale z dużymi różnicami, jeśli chodzi o funkcjonowanie i sposoby zastosowania. Obecnie, od początku 2023 roku banki mogą decydować, czy chcą udzielać kredytów w oparciu o wskaźnik WIBOR czy o WIRON. Dlaczego WIBOR się kończy? Jedną z przyczyn jest fakt, że wysokość wskaźnika jest ustalana w oparciu o prognozy dotyczące w przyszłości.

Jeśli więc analitycy prognozują wzrost stóp procentowych w przyszłości, wskaźnik WIBOR rośnie na długo przed tym, gdy wzrosną stopy. WIRON ma być pod tym względem bardziej miarodajny i oparty na rzeczywistych, aktualnych, a nie prognozowanych danych. Całkowity koniec WIBOR planowany jest na początek 2025 roku – do tego czasu banki będą mogły oferować kredyty bazujące albo na WIBOR, albo na WIRON. Z początkiem 2025 roku obowiązkowe będzie stosowanie WIRON-u.