Dobiega końca kadencja Marka Puchały, obecnego dyrektora BWA Galerii Sztuki Współczesnej, dlatego Urząd Miejski rozpoczął procedurę konkursową w celu wyłonienia kandydata na to stanowisko. Zadaniem dyrektora BWA Galerii Sztuki Współczesnej będzie prowadzenie instytucji w trudnym okresie zmian lokalowych. Konkurs zostanie ogłoszony nie później niż 16 czerwca, a jego zakończenie planowane jest na 11 września 2020 r. 

  • Jedna z prac na wystawie w Galerii BWA Wrocław Główny


Skład komisji konkursowej 

Wyboru kandydata na dyrektora BWA dokona dziewięcioosobowa komisja konkursowa, a w jej skład wejdzie sześciu przedstawicieli strony społecznej:

  • dwoje przedstawicieli pracowników BWA
  • dwoje reprezentantów stowarzyszeń zawodowych lub twórczych
  • dwoje przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • troje przedstawicieli Prezydenta Wrocławia.

– Prezydent podjął decyzję, że wśród jego reprezentantów będzie jeden ekspert w dziedzinie sztuk wizualnych z wrocławskiego środowiska naukowego, jedna osoba ze środowiska społecznego i przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia – informuje Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury. – W trakcie konkursu wszystkie koncepcje programowe złożone przez jego uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej Wrocławia - dodaje.

Zadania dyrektora BWA

Zadaniem dyrektora BWA Galerii Sztuki Współczesnej będzie prowadzenie instytucji w trudnym okresie zmian lokalowych. Okres powołania obecnego dyrektora BWA upływa 16 września br.

Wrocławskie BWA to 4 galerie w różnych punktach miasta:

  • Galeria BWA Wrocław Główny przy ul. Piłsudskiego 105
  • Galeria Dizajn BWA przy ul. Świdnickiej 2-4
  • Galeria SIC! BWA przy pl. Kościuszki 9/10
  • Galeria Studio BWA Wrocław, przy ul. Ruskiej 46 a (lok. 301)

Instytucja w 2020 r. otrzymuje z Gminy Wrocław dotację w wysokości 3.150.870 zł, przychody własne zaplanowała na 187.000 zł, zatrudnia 26 etatowych pracowników.

Nowe biura dla BWA w 2020

W czwartym kwartale br. BWA otrzyma nowe biura przy ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu. Obecnie lokal ten jest trakcie remontu. Przez najbliższe lata podstawowa przestrzeń ekspozycyjna BWA znajdować się będzie w dotychczasowym miejscu na antresoli Dworca Głównego we Wrocławiu, gdzie do dyspozycji jest ok. 1000 kw. powierzchni wystawienniczej i ok. 200 m kw. zaplecza.

Koszty najmu tej powierzchni nie obciążają budżetu BWA. Organizator instytucji prowadzi działania w celu pozyskania docelowej powierzchni wystawienniczej dla BWA. Powinna ona odpowiadać potrzebom BWA, jak i aspiracjom Wrocławia.

– Mimo, że konkurs musimy przeprowadzić w trudnym momencie, w związku z koronawirusem, bo wymuszają to na nas terminy ustawowe, dochowamy wszelkiej staranności, by nie miało to wpływu na jego przebieg – podkreśla Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.