• Dyplomaci zacieśniają współpracę szkoleniową z Policją

    30 czerwca 2022 r. Sekretarz Stanu w MSZ Piotr Wawrzyk oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisali porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komendą Główną Policji dotyczące współpracy w zakresie wzajemnych szkoleń i wymiany eksperckiej.

    Dodano: 30.06.2022